Ett pragmatiskt förhållningssätt till HR frågor

HRM Solutions står för ett pragmatiskt förhållningssätt till HR frågor. Våra konsulter har mångårig erfarenhet båda av att bygga upp HR funktioner från grunden och av att vidareutveckla en existerande verksamhet. Vi har arbetat med såväl svenska börsnoterade företag som internationella organisationer. Gå till hrmsolutions och läs mer om vår affärsidé. Om du vill komma i kontakt med oss är det bara att ringa +46 722 216 750 eller skicka ett email till info@hrmsolutions.se. Vi erbjuder HR expertis för både strategiska och operativa behov.

En del mindre företag och organisationer har inte behov av eller råd med en permanent HR funktion. Men knepiga situationer uppstår ofta. Du har då möjlighet att hyra in extern HR expertis från HRM Solutions. Med vår HR Advisory Support får du joursupport för att lösa besvärliga personalfrågor. Det kan röra sig om allt från individuella personalärenden till exempelvis arbetsrättsliga frågor. Kunden väljer själv vilka punktinsatser som behövs och kan således anpassa stöd till behov.

HRM Solutions står för kvalitet och professionalism. Ulrika Wahllöf , senior konsult, har arbetat inom HR sedan 1988 och har betydande erfarenhet från sektorer som IT, finans, turism och service. Under sin karriär har hon haft ledande chefsbefattningar med globalt ansvar för strategiskt och operativt arbete. Några av hennes tidigare arbetsgivare inkluderar TradeDoubler, NasdaqOMX, Microsoft och Svenska Turistföreningen.

Vi på HRM Solutions utgår alltid från uppdragsgivarens unika struktur och kultur. Den åtgärdsplan vi utarbetar syftar till att tillvarata och optimera organisationens resurser. För kvalificerad HR hjälp, välj HRM Solutions! Du hittar oss på www.hrmsolutions.se.