Beräkningen av din bilförsäkring

Beräkningen av din bilförsäkring
När du väl har köpt din bil är det din skyldighet som bilägare att teckna en bilförsäkring. Här handlar det om den del som kallas för trafikförsäkring och är till för att skydda din omgivning om du orsakar skada. Resten är frivilligt men rekommenderas. Det du kan teckna utöver din trafikförsäkring är antingen halvförsäkring som ersätter vid stöld, brand, glasskador och bärgning. En helförsäkring täcker därefter även vagnskador.
Detta är de vanligaste försäkringsnivåerna, men utöver dessa brukar du även kunna teckna olika tilläggsförsäkringar.
Dina kostnader för bilförsäkringar kan delas upp i två kategorier. Premien – som du betalar regelbundet samt självrisken – som du betalar när olyckan är framme. Självrisken kan bara olika hög, beroende på hur du väljer. Lägre självrisk betyder högre premie och tvärt om.
Det finns även andra aspekter som avgör storleken på din premie.
Beräkningen av din bilförsäkring handlar väldigt mycket om statistik. Bolagen utgår från olycksstatistik. Hur ofta är bilar som din med om olyckor? Hur ofta sker det stölder och olyckor i ditt postnummerområde? Hur stor är sannolikheten att du förblir skadefri om du varit det i ett visst antal år? Hur ofta sker det olyckor med förare i din ålder som har haft körkort lika länge som du? Försäkringsbolagen har statistiska svar på alla dessa frågor och de avgör nivån på din premie.
Dock kan olika försäkringsbolag – baserat på dessa uppgifter – komma fram till väldigt olika premienivåer. Därför bör du verkligen göra en prisjämförelse mellan olika bolag innan du köper din försäkring. Genom att gå in på bilforsakrarna.se och fylla i några uppgifter om dig och din bil kan du på en halv minut göra en sådan jämförelse mellan tio olika försäkringsbolag. Längre tid än så tar det inte att få preliminära prisförslag, och dessa kan skilja sig mycket åt.

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.